Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci

Μεταλλικό Στυλό - Nina Ricci