/ / /

Κοπές Χαράξεις με LASER

Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών εξασφαλίζει στους πελάτες μας την απόλυτη ικανοποίηση κάθε απαίτησης η ανάγκης τους, προσφέροντας: Ανεξίτηλη χάραξη, αποτύπωση και κοπή σε διάφορα υλικά , ξύλο, Plexiglas, PVC κ.α